Vannbåren varme er et godt valg, det gir fleksibelt og komfort.

Hva skal vi fyre med når strømmen blir dyrere? Kanskje en varmepumpe eller blir det biofyringsolje. Et vannbårent anlegg gir komfort og skaper valgmuligheter.

Det er i dag stor fokus på valg av energikilder og energibærere ved oppvarming av bygg. Skiftende strømpriser, effektledd på nettleien, økende behov for mye effekt til for eksempel el-biler aktualiserer alternativer til direktevirkende elektrisitet til oppvarming. Vannbåren varme skal frigjøre el til andre formål enn oppvarming.


 

Neste fagmøte:

Trøndersk teknologi tar energibesparelse på varmtvann til nye høyder

Tid: Tirsdag 4. september kl 15:00

Sted: Brobekkveien 80, 0582 Oslo

Fremtiden handler om smarte systemer som kan akkumulere energi/varme (høytemperatur) når den er rimelig, lavtdriftstemperatur uten Legionellavekst og varmepumper uten kjemiske kuldemedier som skader miljøet. 

Dette vil gi store energibesparelser og optimalisere alle varmeanlegg. 

Morten og Hanne Therese skal vise hvordan bruk av CO2 varmepumper og Apurgo M3 anlegg for legionellabekjemping vil kutte energikostnad på drift og produksjon av varmtvann med mer enn 75 %  ved å kombinere teknologien fra de 2 selskapene.

 

Hanne Therese Skiri

Fagansvarlig, Dr. scient.

Mobil: +47 481 73 713

E-post: hts@apurgo.no

Web: www.apurgo.no 

Morten Hegdal

Daglig leder

Mobil: +47 976 60 719

E-post: morten@winns.no

Web: www.winns.no


 

Meld deg på fagmøte den 4.september

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.