Velkommen!

Norsk Varmeteknisk Forening har siden 1946 vært det eneste miljøet for varmesentraler i Norge.

NVF representerer et viktig og inspirerende miljø for varmesentraler og alle produkter

og tjenester for vannbåren varme i Norge.

Medlemskap i Norsk Varmeteknisk Forening er aktuelt for leverandører av alle mulige produkter til varmeanlegg, rørleggere og fyringsteknikere, entreprenører, rådgivende ingeniører og personer fra utdanningsinstitusjoner.

Medlemsbedrifter: 434

___________________________

Rolfs hjørne

Her skriver vår Daglige leder Rolf Munk Blaker litt om aktuelle saker.

Siste faglige medlemsmøte før ferien:

TEMA:     NY BRANSJESTANDARD FOR BIOFYRINGSOLJE

 

Tid:       

Onsdag 21. juni 2017 kl 15:00.

Sted:    

Hos Norsk Varmeteknisk Forening Eikenga 13,

0579 Oslo

Ved:     

Kjartan Berland, fagsjef i Norsk

Petroleumsinstitutt.