Vannbåren varme er et godt valg, det gir fleksibelt og komfort.

Hva skal vi fyre med når strømmen blir dyrere? Kanskje en varmepumpe eller blir det biofyringsolje. Et vannbårent anlegg gir komfort og skaper valgmuligheter.

Det er i dag stor fokus på valg av energikilder og energibærere ved oppvarming av bygg. Skiftende strømpriser, effektledd på nettleien, økende behov for mye effekt til for eksempel el-biler aktualiserer alternativer til direktevirkende elektrisitet til oppvarming. Vannbåren varme skal frigjøre el til andre formål enn oppvarming.


 

Fagmøte 18 Mars.

 

Sirkulasjonspumper.

Hold av denne datoen fra kl 15-17

Mer info om foredraget kommer.
Foredraget kan også følges på skype.

Påmelding kan gjøres her nå eller på egen mail.

Åpent for alle

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Fyringsolje og  parafin?

Du vet at forbudet trer i kraft 1 Januar 2020.

 

Norsk Varmeteknisk Forening er helt uavhengig og kan gi deg gode tips og råd rundt dette med oppvarming.

 

Ring meg for en prat

 

Geir