Vannbåren varme er et godt valg, det gir fleksibelt og komfort.

Hva skal vi fyre med når strømmen blir dyrere? Kanskje en varmepumpe eller blir det biofyringsolje. Et vannbårent anlegg gir komfort og skaper valgmuligheter.

Det er i dag stor fokus på valg av energikilder og energibærere ved oppvarming av bygg. Skiftende strømpriser, effektledd på nettleien, økende behov for mye effekt til for eksempel el-biler aktualiserer alternativer til direktevirkende elektrisitet til oppvarming. Vannbåren varme skal frigjøre el til andre formål enn oppvarming.


 

Fagmøte 13.nov

Hva skjer med oljeanlegg, når bruk av fossil fyringsolje forbys fra 1. januar 2020?

Hvilke fyringsalternativer er gunstigst når forbudet trer i kraft om et drøyt år?
Det er mange muligheter: Biofyringsolje, varmepumpe, væske/vann eller luft/vann, trepellets, gass, solfangere eller elektrisitet.

Tid: Tirsdag 13. september kl 15:00

Sted: Brobekkveien 80, 0582 Oslo hos ABK AS

Vi går spennende tider i møte når de nye forskriftene mot bruk av fossile brensler trer i kraft fra 1. januar 2020. Knut Olav Knudsen har i en årrekke vært beskjeftiget med å vurdere de forskjellige alternativene il fossil fyringsolje. Han har vurdert tekniske løsninger med plusser og minuser for alle de aktuelle alternativene, kartlagt nødvendige investeringer og gjennomført lønnsomhetsberegninger. Dette er alle viktige forhold, som må belyses fot å konkludere med anbefalinger til hvilke(n) energiressurs(er), som passer best for å erstatte fossil fyringsolje, både i eksisterende oljeanlegg og i fremtidige varmesentraler.

 

Knut Olav Knudsen

Teknisk sjef i LK Systems AS

Mobil: +47 922 22 668

E-post: knutolav.knudsen@lksystems.no

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.