Aktuelle nyheter!

 • Nyansatt hos Roth Norge

  Roth Norge fortsetter å vokse, og ansetter Cato Monsen på Teknisk Support.
  19.03.2019 10.01
 • Etablerer kontor i Drammen

  Erichsen & Horgen etablerer seg i Drammen, der de blant annet har prosjektet Nytt sykehus i Drammen.
  19.03.2019 10.01
 • Nybygg av sykehjem på Sandsli i Bergen

  AKTUELLE PROSJEKTER: Bergen kommune bygger nytt sykehjem på Sandsli i Bergen, Sandsli Bo- og aktivitetssenter. Verdi er antatt til 838 millioner kroner.
  19.03.2019 10.01
 • Bedre inneklima med lavere energibruk?

  Undersøkelser fra prosjektet Bestvent viser at både forurensning fra utelufta, innendørs temperatur og luftmengder påvirker opplevd luftkvalitet i bygninger.
  19.03.2019 10.01
 • Fortviler over manglende programvare

  - Det er lite tilfredsstillende å arrangere rørinspeksjonskurs på gammel programvare når Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge har lagt ned millionbeløp og hundrevis av dugnadstimer på ny håndbok tilpasset et nytt og framtidsrettet program.
  19.03.2019 10.01
 • NCC fornyer avløpsledninger i Oslo uten graving

  NCC har inngått kontrakt med Oslo kommunes Vann og avløpsetat om gravefri renovering av kommunale avløpsledninger. Kontraktsverdien er på 27 millioner kroner.
  19.03.2019 10.01
 • Vil ha «ventilasjonstekniker» som yrke

  Ola E. Skrautvol er leid inn av VKE for å arbeide med ventilasjonstekniker-utdanningen. Målet er å etablere et nytt lærefag som omfatter ventilasjonsteknikk.
  19.03.2019 10.01
 • Statsbyggsjefen: Bygg mindre nytt!

  Adm.dir. Harald Vaagaasar Nikolaisen mener at vi må bygge færre nye bygg. Årsrapporten til Statsbygg viser et samlet investeringsnivå i fjor på 6,8 milliarder kroner, en økning på 20 prosent fra året før.
  18.03.2019 10.01
 • 119 Enova-millioner til ASKOs autonome fartøy

  ASKO planlegger selvkjørende fartøy som skal frakte gods over Oslofjorden. Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner.
  18.03.2019 10.01
 • Vant milliardoppdrag i Bærum

  Bærum kommune og Veidekke har inngått avtale om å bygge Oksenøya senter på Fornebulandet. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter.
  15.03.2019 10.01
 • Skal bygge og tegne Lambertseterhjemmet

  Oslo kommune planlegger for forventet vekst i antall eldre frem mot 2040 og vil bygge nytt sykehjem på Lambertseter. LINK arkitektur får ansvar for arkitektur, interiør og landskap i prosjektet og HENT skal bygge sykehjemmet.
  15.03.2019 10.01