NVF har alltid forsøkt å sørge for kompetanse om alle mulige produkter til vannbåren oppvarming og varmesentraler, som kjeler, brennere og tanker/siloer for alle typer energiressurser, omfattende bio-fyringsolje, bioprodukter, varmepumper, solfangere og fossile brensler.

Kongsberg energipark